De vijf natuurgerichte principes

Energie

Het is belangrijk dat energie goed door het lichaam kan stromen. Een blokkade in de energiestroom kan voor problemen zorgen. De blokkade richt zich dan voornamelijk op het energetisch systeem, hiermee worden o.a. de chakra’s en meridianen bedoeld. Bij een probleem in de energiestroom kunnen fysieke en emotionele klachten ontstaan. Het is van belang om deze blokkade op te heffen zodat de energie weer in beweging kan komen en er herstel kan plaatsvinden.

 

Prikkeloverdracht

Het zenuwstelsel is een communicatienetwerk in ons lichaam. Via dit communicatienetwerk probeert ons lichaam de balans te herstellen. Een goede werking van dit systeem is van groot belang. Wanneer de hersenen een signaal, prikkel, niet juist interpreteren, kan er geen goede reactie op volgen en is er de kans dat er een disbalans in de prikkeloverdracht ontstaat. De behandeling is gericht op het herstellen van de prikkeloverdracht waardoor blokkades in het energiesysteem opgelost worden.

 

Drainage

Ons lichaam heeft te maken met omgevingsinvloeden, epigenetica. Onder deze omgevingsinvloeden vallen bestrijdingsmiddelen, weekmakers uit verpakkingsmateriaal, straling, hormonen uit de voedingsindustrie, stress woon/ werk gerelateerd etc. Ons lijf heeft hier dagelijks mee te maken en vormen een blokkade op de energiestromen in het lichaam. Het is daarom van groot belang om deze regelmatig af te voeren d.m.v. drainage. Deze drainage vormt een belangrijk onderdeel in mijn praktijk. Als deze toxische stoffen niet worden afgevoerd kan dat het herstel proces nadelig beïnvloeden.

 

Voeding 

Voedingsstoffen zijn van groot belang voor het lichaam deze krijgen wij binnen door middel van eten van diverse producten. Het geeft ons energie waardoor we kunnen functioneren. Voeding moet een juiste balans brengen in het lijf, dit doe je door voedingsstoffen met elkaar te combineren en daarin weer te variëren. Als je een te eenzijdig eetpatroon hebt kan dit leiden tot lichamelijke klachten en mogelijk ook ziekte.

Daarnaast is er ook voeding voor de geest. Geestelijke voeding kan vertroebeld worden door verwachtingen en overtuigingen. Door je bewust te worden van deze negatieve gedachten als geestelijke voeding kun je patronen doorbreken en daardoor kan lichamelijk en geestelijk herstel sneller plaatsvinden.

 

Psyché

De mens zie ik als een geheel. Dit houdt in dat erfelijke invloeden en externe omgevingsfactoren naast je eet- en leefwijze maken wie je bent en wat je voelt. Deze eenheid beslaat de fysieke, mentale, emotionele en spirituele gesteldheid van de mens. Deze zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Door te kijken naar bepaalde patronen in het leven kun je er achter komen of deze belemmerend zijn. Mocht dit het geval zijn dan is het van belang om deze patronen te doorbreken zodat er een genezingsproces kan plaatsvinden van dit totale mensbeeld.